Пам'ятка індивідуальному члену ВГО «УТМА»

Логотип ВГО УТМА

Індивідуальне членство у ВГО «Українська таксомоторна асоціація»
Індивідуальним членом ВГО «УТМА» може бути дієздатна фізична особа-підприємець (ФОП), яка здійснює:
 - перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, маючи належним чином оформлену відповідну ліцензію, ліцензійну картку, та відповідно до ліцензійних вимог обладнаний автомобіль-таксі;
- діяльність інформаційно-диспетчерської служби замовлення таксі, та має підписані з ліцензіатами перевізниками та самозайнятими перевізниками на таксі письмові угоди на обслуговування водіїв автомобілів таксі (або самозайнятих перевізників на таксі), які працюють на обладнаних відповідно до вимог законодавства автомобілях таксі, кількість яких у сукупності: не менше 10-ти одиниць - для міста обласного підпорядкування, не менш 20-ти одиниць - для обласного центру та міста Севастополя, не менше 50-ти одиниць - для міста Києва.
- реалізацію продукції або надання послуг легальним суб'єктам таксомоторних ринків, та готовий запропонувати спеціальні вигідні умови для таких суб'єктів, у тому числі – для фізичних осіб-підприємців, що надають послуги перевезень на таксі.
Індивідуальні члени ВГО «УТМА» зобов'язані поділяти принципи ВГО «УТМА», визнавати її завдання, виконувати положення Статуту організації, відповідати вимогам до членства у ВГО «УТМА», а також своєчасно сплачувати членські внески.
ВГО «УТМА» об’єднує членів на засадах рівноправності та добровільності.
Члени ВГО «УТМА» можуть бути одночасно членами інших громадських об’єднань.
Порядок прийому індивідуальних членів до ВГО «УТМА» та присвоєння статусу члена
Вступ індивідуальних членів до ВГО «УТМА» здійснюється на підставі особистої заяви, що складається за встановленою формою.
Заява про вступ індивідуального члена у ВГО «УТМА» подається до Правління легалізованого міського (селищного) осередку ВГО «УТМА».
За відсутності у конкретному населеному пункті легалізованого міського (селищного) осередку ВГО «УТМА», заява індивідуального члена подається до Президії Правління ВГО «УТМА».
Рішення про прийняття до ВГО «УТМА» чи про відмову у такому прийнятті приймаються простою більшістю голосів членів відповідних керівних органів, на які покладені зазначені функції відповідно до Положення про членство у ВГО «УТМА», та оформлюються за встановленою формою.
Індивідуальні члени ВГО «УТМА» перебувають на обліку у міських (селищних) осередках ВГО «УТМА», за їх відсутності – у Правлінні ВГО «УТМА».
Керівники міських (селищних) осередків ВГО «УТМА» інформують в кінці поточного року Правління ВГО «УТМА» про членів ВГО «УТМА», які вступили до членів ВГО «УТМА» та стали на облік у місцевих осередках ВГО «УТМА» у поточному році.
Індивідуальні Члени ВГО «УТМА» сплачують членські внески, та одноразовий вступний внесок при набутті членства у ВГО «УТМА».
Розмір та порядок сплати вступного внеску, періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків затверджується Правлінням ВГО «УТМА» та оприлюднюється на Сайті ВГО «УТМА».
До заяви ФОП-перевізника на таксі додаються дві фотокартки заявника розміром не менш ніж 3х4 см, копія ліцензії, ліцензійної картки та фотографії зовнішності і салону його автомобіля таксі, які підтверджують відповідність зовнішнього оформлення таксі та наявність таксометра, та у випадку попереднього здійснення відповідних платежів - копії платіжних документів на перерахування вступного та першого щорічного членських внесків з відміткою установи банку.
До заяви ФОП, що не є перевізником на таксі, додається дві фотокартки заявника розміром не менш ніж 3х4 см, документи, що підтверджують причетність його господарської діяльності до ринку таксомоторних перевезень (копії реєстраційних, дозвільних документів, договорів, тощо), та у випадку попереднього здійснення відповідних платежів - копії платіжних документів на перерахування вступного та щорічного членських внесків з відміткою установи банку.
У випадку сумнівів ВГО «УТМА» має право вимагати від заявника надання копії витягу з Єдиного державного реєстру та копій інших документів, якими може бути підтверджено причетність його діяльності до таксомоторних перевезень.
Заява за встановленою формою з доданими документами, надсилається рекомендованим листом до відповідного органу ВГО «УТМА», або подається до Правління відповідного органу ВГО «УТМА» особисто.
Для прискорення розгляду заяви заявник може додатково надіслати заповнену заяву електронною поштою.
Відповідний орган ВГО «УТМА» приймає рішення про прийом до ВГО «УТМА» індивідуального члена у десятиденний термін з дати отримання заяви.
Протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідним органом ВГО «УТМА» рішення про прийом заявника до ВГО «УТМА» Правління відповідного органу направляє заявнику:
- повідомлення про прийом до ВГО «УТМА»;
- вимогу про сплату вступного та першого щорічного членських внесків, якщо такі внески не були сплачені заявником до прийняття відповідним органом ВГО «УТМА» рішення про прийом заявника до ВГО «УТМА»;
- копії Статуту та інших необхідних документів та матеріалів ВГО «УТМА».
Вступний внесок індивідуальним членом ВГО «УТМА» сплачується разово у розмірі:
- ФОП-перевізником на таксі – 5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року набуття членства у ВГО «УТМА»;
- ФОП, що провадить діяльність інформаційно-диспетчерської служби замовлення таксі у місті (селищі міського типу) обласного підпорядкування – 50% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року набуття членства у ВГО «УТМА»;
- ФОП, що провадить діяльність інформаційно-диспетчерської служби замовлення таксі у обласному центрі, містах Києві та Севастополі – 100% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року набуття членства у ВГО «УТМА»;
- іншим ФОП - 50% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року набуття членства у ВГО «УТМА».
Річний членський внесок індивідуальним членом ВГО «УТМА» сплачується у розмірі:
- ФОП-перевізником на таксі – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня поточного року;
- ФОП, що провадить діяльність інформаційно-диспетчерської служби замовлення таксі у місті (селищі міського типу) обласного підпорядкування – 50% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року поточного року;
- ФОП, що провадить діяльність інформаційно-диспетчерської служби замовлення таксі у місті (селищі міського типу) обласного підпорядкування – 100% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року поточного року;
- іншим ФОП – у розмірі 50% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня поточного року.
Облік членів ВГО «УТМА»
Облік індивідуальних членів ВГО «УТМА» здійснюється Правлінням відповідного органу ВГО «УТМА» згідно форми, затвердженої Правлінням ВГО «УТМА».
На кожного члена ВГО «УТМА» ведеться картка персонального обліку згідно форми затвердженої Правлінням ВГО «УТМА».
Правління ВГО «УТМА» додатково веде електронний облік членів згідно форми, затвердженої Правлінням ВГО «УТМА».
Припинення членства члена в ВГО «УТМА»
Індивідуальне членство у ВГО «УТМА» припиняється за власним бажанням шляхом подання письмової заяви до керівного органу відповідного легалізованого осередку ВГО «УТМА», де член ВГО «УТМА» перебуває на обліку (або до Правління ВГО «УТМА», якщо він перебуває на обліку у Правлінні ВГО «УТМА»).
Член ВГО «УТМА» може бути виключений із членів ВГО «УТМА» у примусовому порядку за:
- грубе порушення положень Статуту ВГО «УТМА», Положення про міський (селищний) осередок ВГО «УТМА» чи грубе порушення чинного законодавства України;
- завдання репутації ВГО «УТМА» своєю діяльністю суттєвої шкоди (матеріальної чи моральної);
- невиконання рішень керівних органів ВГО «УТМА» або її міського (селищного) осередку, виданих у межах їх компетенції;
- несплату членських внесків протягом 14-ти місяців;
- порушення етики та загальновизнаних етичних норм.
Припинення членства у ВГО «УТМА» (за власним бажанням чи в примусовому порядку) тягне за собою одночасне виключення відповідної особи зі складу статутних органів ВГО «УТМА», куди її було обрано чи призначено.
Рішення про примусове виключення індивідуального члена ВГО «УТМА» може бути оскаржене до Президії Правління ВГО «УТМА» після попереднього розгляду Ревізійною комісією ВГО «УТМА».
Виключеним членам ВГО «УТМА» членські внески не повертаються.
Примусово виключений член може повторно вступати до ВГО «УТМА» на загальних підставах не раніше ніж через 6 місяців за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторення.
 
теги: ВГО УТМА, Українська таксомоторна асоціація, методичні рекомендації ВГО УТМА, пам'ятка індивідуальному члену ВГО УТМА