Пам'ятка колективному члену ВГО «УТМА»

Опубліковано: 16 квітня 2012
Перегляди: 2465
Логотип ВГО УТМА
Колективне членство у «ВГО УТМА»
Колективним членом ВГО «УТМА» може бути колектив підприємства (відокремленого підрозділу підприємства), які є:
  • авто-транспортним підприємством (АТП), що надає послуги перевезення на таксі від власного імені та має ліцензію на господарську діяльність з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, а також, ліцензійні картки в кількості не менше 5-ти штук, які оформлені на обладнані відповідно до вимог законодавства автомобілі-таксі, що є власністю підприємства, або експлуатуються ним на підставі договору лізингу;
  • інформаційно-диспетчерською службою (ІДС) виклику таксі, яка має підписані з ліцензіатами перевізниками та самозайнятими перевізниками на таксі письмові угоди на обслуговування водіїв автомобілів таксі (або самозайнятих перевізників на таксі), які працюють на обладнаних відповідно до вимог законодавства автомобілях таксі, кількість яких у сукупності: не менше 10-ти одиниць - для міста обласного підпорядкування, не менш 20-ти одиниць - для обласного центру та міста Севастополя, не менше 50-ти одиниць - для міста Києва.
  • суб'єктом, що має безпосереднє відношення до таксомоторних перевезень (автовиробником, автодилером, станцією технічного обслуговування легкових автомобілів, лізинговою або страховою компанією, виробником чи дилером спеціального обладнання для автомобілів таксі, тощо), яке зі свого боку готове запропонувати спеціальні вигідні умови для легальних учасників таксомоторного ринку України, в тому числі і для фізичних осіб підприємців перевізників на таксі.
ВГО «УТМА» об’єднує членів на засадах рівноправності та добровільності.
Колективні члени ВГО «УТМА» можуть бути одночасно членами інших громадських об’єднань.
Колективи підприємств (відокремлених підрозділів підприємств), що є колективними членами ВГО «УТМА», зобов'язані приймати участь у діяльності ВГО «УТМА» з метою виконання мети та завдань ВГО «УТМА», своєчасно сплачувати членські внески та виконувати вимоги положень статуту ВГО «УТМА».
Колективні члени ВГО «УТМА» регламентують свою діяльність із ВГО «УТМА» відповідно до укладених угод та реалізують свої права та обов'язки через своїх уповноважених представників.
Порядок прийому колективних членів ВГО «УТМА» та присвоєння статусу колективного члена
Прийом до ВГО «УТМА» колективних членів відбувається на підставі звернення колективу підприємства (відокремленого підрозділу підприємства), рішення про вступ до ВГО «УТМА», яке прийнято зборами колективу підприємства (відокремленого підрозділу підприємства) або уповноваженим на це рішення відповідним зборами трудового колективу керівним органом підприємства (відокремленого підрозділу підприємства), та подання від територіального легалізованого міського (селищного) відділення ВГО «УТМА» (при його наявності в конкретному населеному пункті).
Документи про вступ до ВГО «УТМА» від колективних членів подаються до Президії Правління ВГО «УТМА».
Рішення про прийняття до ВГО «УТМА» чи про відмову у такому прийнятті приймаються простою більшістю голосів членів Президії Правління ВГО «УТМА».
Колективні члени ВГО «УТМА» обліковуються Правлінням ВГО «УТМА».
Колективні члени ВГО «УТМА» сплачують членські внески, та одноразовий вступний внесок при набутті членства у ВГО «УТМА».
Розмір та порядок сплати вступного внеску, періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків затверджується Правлінням ВГО «УТМА» та оприлюднюється на Сайті ВГО «УТМА».
Вступний внесок колективним членом ВГО «УТМА» сплачується разово - у розмірі 100% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року набуття членства у ВГО «УТМА»;
Річні членські внески для колективних членів ВГО «УТМА» встановлено у розмірі:
- для юридичної особи автотранспортного підприємства або інформаційно диспетчерської служби – 100% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня поточного року;
- для іншої юридичної особи – 75% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня поточного року.
До звернення про прийом у колективні члени ВГО «УТМА» додається витяг із протоколу загальних зборів колективу підприємства (відокремленого підрозділу підприємства), або рішення відповідно уповноваженого такими зборами керівного органу підприємства (відокремленого підрозділу підприємства), подання від територіального легалізованого міського (селищного) осередку ВГО «УТМА» (за його наявності у конкретному населеному пункті), та, за умови попереднього здійснення таких платежів, копії платіжних доручень на перерахування вступного та щорічного членських внесків з відмітками установи банку.
Заява за встановленою формою з доданими документами, надсилається рекомендованим листом або подається уповноваженою особою до Правління ВГО «УТМА».
Для прискорення розгляду документів  заявник може додатково надіслати їх скан-копії електронною поштою.
Президія Правління приймає рішення про прийом до ВГО «УТМА» колективного члена у місячний термін з дати подання заяви.
Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про прийом заявника до ВГО «УТМА» Президія Правління направляє заявнику:
- повідомлення про прийом колективного члена до ВГО «УТМА»;
- вимогу про сплату вступного та щорічного членських внесків, якщо такі внески не були сплачені колективним членом до прийняття Президією Правління ВГО «УТМА» рішення про прийом заявника до ВГО «УТМА»;
- копії Статуту та інших необхідних документів та матеріалів ВГО «УТМА».
Облік колективних членів ВГО «УТМА»
Облік колективних членів ВГО «УТМА» здійснюється Правлінням ВГО «УТМА».
На кожного колективного члена ВГО «УТМА» ведеться картка персонального обліку згідно форми, затвердженої Правлінням ВГО «УТМА».
Президія Правління ВГО «УТМА» додатково веде електронний облік членів згідно форми, затвердженої Правлінням ВГО «УТМА» .
Припинення колективного членства у ВГО «УТМА»
Колективне членство у ВГО «УТМА» припиняється шляхом подання до Президії Правління ВГО «УТМА» письмового повідомлення про добровільний вихід із колективних членів ВГО УТМА, до якого додається відповідний витяг із протоколу загальних зборів колективу підприємства (відокремленого підрозділу підприємства), або рішення  уповноваженого такими зборами керівного органу підприємства (відокремленого підрозділу підприємства).
Колективний член ВГО «УТМА» може бути виключений із членів ВГО «УТМА» у примусовому порядку за:
- грубе порушення положень статуту ВГО «УТМА», або чинного законодавства України;
- завдання репутації ВГО «УТМА» своєю діяльністю суттєвої шкоди (матеріальної чи моральної);
- невиконання рішень керівних органів ВГО «УТМА»;
- несплату членських внесків протягом більше 14 місяців;
- порушення етики та загальновизнаних етичних норм.
Рішення про примусове виключення колективного члена може бути оскаржене на З'їзді ВГО «УТМА» після попереднього розгляду Ревізійною комісією.
Виключеним колективним членам ВГО «УТМА» членські внески не повертаються.
Примусово виключений колективний член може повторно вступати до ВГО «УТМА» на загальних підставах не раніше ніж через 6 місяців за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторення.
Припинення колективного членства у ВГО «УТМА» (у добровільному чи в примусовому порядку) тягне за собою одночасне виключення уповноважених представників відповідного колективного члена зі складу статутних органів ВГО «УТМА», куди їх було обрано чи призначено.

 

buy swiss watches

 

 теги: ВГО УТМА, Українська таксомоторна асоціація, методичні рекомендації ВГО УТМА, пам'ятка колективному члену ВГО УТМА

newport cigarettes

 

 

buy cytotec online