Витяг із Статуту ВГО «Українська таксомоторна асоціація»

Титульна сторінка Статуту ВГО «Українська таксомоторна асоціація»

Витяг з Статуту ВГО «Українська таксомоторна асоціація»

 
 ***
1.1. Всеукраїнська громадська організація «Українська таксомоторна асоціація» (далі - ВГО «УТМА») є добровільним об'єднанням громадян створеним на основі єдності їх інтересів з метою спільної реалізації  мети та завдань, окреслених в цьому Статуті.
ВГО «УТМА» створена для спільної діяльності громадян, які мають активну громадянську позицію, по захисту та задоволенню своїх законних інтересів і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності для виконання завдань, передбачених цим Статутом.
***
1.3. ВГО «УТМА» здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про об'єднання громадян», чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів ВГО «УТМА».
***
1.6. ВГО «УТМА» в установленому чинним законодавством порядку та в межах наданої законодавством компетенції співпрацює з органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, профспілками, іншими об’єднаннями громадян, суб’єктами підприємницької діяльності, засобами масової інформації та громадянами з усіх питань статутної діяльності; може вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням  України.
***
2.1. Основною метою діяльності ВГО «УТМА» є задоволення та захист законних соціальних, економічних, майнових, творчих, вікових й інших спільних інтересів своїх членів.
2.2.  Основними завданнями ВГО «УТМА» є в установленому законом порядку та в межах наданих Законом України «Про об’єднання громадян» та іншими законами й нормативно-правовими актами повноважень та компетенції:
2.2.1. Внесення пропозицій до органів державної влади та управління стосовно удосконалення нормативно-правової бази стосовно діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та багажу на таксі, сприяння формуванню в Україні цивілізованого та прозорого ринку таксі та його ефективному функціонуванню у правовій площині.
2.2.2. Громадський моніторинг ефективності державного контролю над фактичними перевізниками на лінії. Сприяння такому контролю законними методами.
2.2.3. Сприяння органам місцевого самоврядування у відновленні загальноміських загальнодоступних мереж стоянок таксі.
2.2.4. Ведення агітаційно-пропагандистської та роз’яснювальної роботи у т.ч. через засоби масової інформації з метою інформування про форми та ознаки законного способу надання послуг перевезень, про правила надання таких послуг, про особливості та ознаки укладання і виконання договору на перевезення, про права та обов’язки учасників транспортного процесу, про зміст і форму розрахункових документів, що підтверджують факт надання послуги та її оплати, про особливості нормативних вимог, які стосуються захисту прав споживачів на автомобільному транспорті.
2.3. Для досягнення мети i реалізації завдань ВГО «УТМА» у встановленому законом порядку та в межах наданих Законом України «Про об’єднання громадян» та іншими законами й нормативно-правовими актами повноважень та компетенції:
- представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів ВГО «УТМА» у державних та громадських органах;
- одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- бере участь у проведенні громадських досліджень з питань перевезень;
- сприяє проведенню аналізу та громадської експертизи нормативно-правових актів та їх проектів, вносить відповідні пропозиції органам державної влади щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання з питань перевезень;
- проводить семінари й конференції, інші заходи, метою яких є обговорення членами організації найбільш актуальних проблем суспільства й держави;
- бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах і інших заходах, які проводять інші організації;
- взаємодіє з органами влади;
- розробляє, видає та оприлюднює методичні, довідково-інформаційні й інші друковані матеріали, пов'язані з діяльністю Організації;
- проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації та інші не заборонені законодавством заходи);
- укладає трудові договори й контракти з фізичними або юридичними особами відповідно до діючого законодавства України;
- засновує та фінансово підтримує засоби масової інформації.
***
 
теги: ВГО УТМА, всеукраїнська громадська організація, українська таксомоторна асоціація, статут ВГО УТМА, витяг із статуту ВГО УТМА