Регламент ВГО «УТМА» про вступні та членські внески

 

Логотип ВГО УТМА

Регламент
про вступні та членські внески
Всеукраїнської громадської організації «Українська таксомоторна асоціація»

I. Загальні положення
1.1. Кожний член Всеукраїнської громадської організації «Українська таксомоторна асоціація» (далі - ВГО «УТМА») зобов’язаний матеріально підтримувати організацію та сплачувати вступний та щорічні членські внески.
Індивідуальним членом ВГО «УТМА» може бути дієздатна фізична особа-підприємець (ФОП), яка здійснює:
  • перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, маючи належним чином оформлену відповідну ліцензію, ліцензійну картку, та відповідно до ліцензійних вимог обладнаний автомобіль-таксі;
  • діяльність інформаційно-диспетчерської служби замовлення таксі, та має підписані з ліцензіатами перевізниками та самозайнятими перевізниками на таксі письмові угоди на обслуговування водіїв автомобілів таксі (або самозайнятих перевізників на таксі) які працюють на обладнаних відповідно до вимог законодавства автомобілях таксі, кількість яких у сукупності: не менше 10-ти одиниць - для міста обласного підпорядкування, не менш 20-ти одиниць - для обласного центру та міста Севастополя, не менше 50-ти одиниць - для міста Києва.
  • реалізацію продукції або надання послуг легальним суб'єктам таксомоторних ринків, та готовий запропонувати спеціальні вигідні умови для таких суб'єктів, у тому числі – для фізичних осіб-підприємців, що надають послуги перевезень на таксі.
Колективним членом ВГО «УТМА» може бути колектив підприємства (відокремленого підрозділу підприємства), які є:
  • авто-транспортним підприємством (АТП), що надає послуги перевезення на таксі від власного імені та має ліцензію на господарську діяльність з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, а також, ліцензійні картки в кількості не менше 5-ти штук, які оформлені на обладнані відповідно до вимог законодавства автомобілі-таксі, що є власністю підприємства, або експлуатуються ним на підставі договору лізингу;
  • інформаційно-диспетчерською службою (ІДС) виклику таксі, яка має підписані з ліцензіатами перевізниками та самозайнятими перевізниками на таксі письмові угоди на обслуговування водіїв автомобілів таксі (або самозайнятих перевізників на таксі) які працюють на обладнаних відповідно до вимог законодавства автомобілях таксі, кількість яких у сукупності: не менше 10-ти одиниць - для міста обласного підпорядкування, не менш 20-ти одиниць - для обласного центру та міста Севастополя, не менше 50-ти одиниць - для міста Києва.
  • суб'єктом, що має безпосереднє відношення до таксомоторних перевезень (автовиробником, автодилером, станцією технічного обслуговування легкових автомобілів, лізинговою або страховою компанією, виробником чи дилером спеціального обладнання для автомобілів таксі, тощо), яке зі свого боку готове запропонувати спеціальні вигідні умови для легальних учасників таксомоторного ринку України, в тому числі і для фізичних осіб підприємців перевізників на таксі.
1.2. Вступний внесок сплачується разово у розмірі:
- ФОП індивідуальним членом ВГО «УТМА» перевізником на таксі – 5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року набуття членства у ВГО «УТМА»;
- ФОП індивідуальним членом ВГО «УТМА», що провадить діяльність інформаційно-диспетчерської служби виклику таксі у місті (селищі міського типу) обласного підпорядкування – 50% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року набуття членства у ВГО «УТМА»;
- ФОП індивідуальним членом ВГО «УТМА», що провадить діяльність інформаційно-диспетчерської служби виклику таксі у обласному центрі, містах Києві та Севастополі – 100% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року набуття членства у ВГО «УТМА»;
- ФОП іншим індивідуальним членом ВГО «УТМА» - 50% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року набуття членства у ВГО «УТМА»;
- колективним членом ВГО «УТМА» у розмірі - 100% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року набуття членства у ВГО «УТМА».
1.3. Щорічні членські внески індивідуальним членом ВГО «УТМА» сплачуються у розмірі:
- ФОП-перевізником на таксі – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня поточного року;
- ФОП, що провадить діяльність інформаційно-диспетчерської служби виклику таксі у місті (селищі міського типу) обласного підпорядкування – 50% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року поточного року;
- ФОП, що провадить діяльність інформаційно-диспетчерської служби виклику таксі у місті (селищі міського типу) обласного підпорядкування – 100% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня року поточного року;
іншим ФОП – у розмірі 50% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня поточного року.
1.4. Щорічні членські внески колективним членом ВГО «УТМА» сплачуються у розмірі:
- юридичною особою автотранспортним підприємством або інформаційно-диспетчерською службою виклику таксі – 100% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня поточного року;
- іншою юридичною особою-підприємством – 75% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1-е січня поточного року.
1.5. Від сплати вступного та щорічних членських внесків звільняються інваліди та члени ВГО «УТМА», які стали інвалідами внаслідок каліцтва чи захворювання, пов’язаного з професійною діяльністю.
1.6. У разі скрутного матеріального становища особи, яка подала заяву про вступ до ВГО «УТМА», або члена ВГО «УТМА» рішенням Правління міського (селищного) осередку ВГО «УТМА», або Правління ВГО «УТМА», вони можуть звільнятись від сплати вступного внеску та щорічних членських внесків.
При покращенні матеріального становища члена ВГО «УТМА» його обов’язок щодо сплати щорічних членських внесків може бути поновлено рішенням відповідного керівного органу ВГО «УТМА».
1.7.  Член ВГО «УТМА» може бути виключений із складу ВГО «УТМА» за несплату протягом двох місяців після закінчення встановленого цим Регламентом терміну вступного або щорічного членського внеску, в порядку, передбаченому п.3.7. Статуту ВГО «УТМА».
1.8. При добровільному виході або виключенні з членів ВГО «УТМА» вступні та щорічні членські внески не повертаються.
II. Порядок сплати вступних та щорічних членських внесків
2.1. Індивідуальний член ВГО «УТМА» особисто сплачує:
- вступний внесок та перший щорічний членський внесок - в 3-денний термін після набуття чинності рішення про його прийом до ВГО «УТМА» - у легалізованому міському (селищному) осередку, де він перебуває на обліку, або безготівковим переказом на банківський рахунок ВГО «УТМА» (за відсутності у конкретному місті легалізованого міського селищного осередку ВГО «УТМА»);
- наступні щорічні членські внески  - до 20 числа протягом першого місяця кожного календарного року - у легалізованому міському (селищному) осередку, де він перебуває на обліку, або безготівковим переказом на банківський рахунок ВГО «УТМА» (за відсутності у конкретному місті легалізованого міського селищного осередку ВГО «УТМА»).
2.2. Індивідуальний член ВГО «УТМА», який на тривалий термін (більше одного року) залишає регіон, де він перебуває на обліку, щорічні членські внески може сплачувати достроково, або протягом першого місяця після повернення, а також, шляхом безготівкового перерахунку на банківський рахунок міського (селищного) осередку ВГО «УТМА», у якому він перебуває на обліку, або на банківський рахунок ВГО «УТМА» (за відсутності банківського рахунку у відповідного міського (селищного) осередку ВГО «УТМА»), з наступним наданням уповноваженій особі документу про перерахування внеску з відміткою установи банку.
2.3. Колективний член ВГО «УТМА» сплачує:
- вступний внесок - в 3-денний термін після набуття чинності рішення про його прийняття до  ВГО «УТМА» - шляхом безготівкового перерахунку на банківський рахунок ВГО «УТМА»;
-  перший щорічний членський внесок - в 3-денний термін після набуття чинності рішення про його прийняття до  ВГО «УТМА», та наступні щорічні членські внески - до 20 числа протягом першого місяця кожного календарного року, шляхом безготівкового перерахунку на банківський рахунок ВГО «УТМА».
2.4. Прийом вступних та щорічних членських внесків готівкою від індивідуальних членів ВГО «УТМА» здійснює матеріально відповідальна особа, що уповноважена рішенням Правління відповідного легалізованого міського (селищного) осередку ВГО «УТМА» (укладається відповідна угода про матеріальну відповідальність).
2.5. Вступні та щорічні членські внески від індивідуальних членів ВГО «УТМА» готівкою приймаються згідно відомості про сплату внесків готівкою.
У щорічній відомості про сплату внесків готівкою, яка ведеться особисто матеріально відповідальною особою, за алфавітом заносяться прізвища та ініціали членів ВГО «УТМА», які перебувають на обліку в легалізованому міському (селищному) осередку ВГО «УТМА», вказується окремо вступний внесок, та стосовно щорічного членського внеску - рік, за який член ВГО «УТМА» сплачує щорічний членський внесок, зазначається сума внеску, наявність заборгованості по сплаті внесків і засвідчується особистим підписом члена ВГО «УТМА» та підписом матеріально відповідальної особи.
2.6. Для обліку внесків у легалізованих міських (селищних) осередках ВГО «УТМА», які у передбачених цим Положенням випадках сплачуються індивідуальними членами ВГО «УТМА» шляхом безготівкового перерахунку на банківський рахунок відповідного міського (селищного) осередку ВГО «УТМА», уповноваженою особою ведеться відомість про сплату вступних та щорічних членських внесків у безготівковій формі, яка заповнюється щорічно на підставі документів, наданих членами ВГО «УТМА», що стоять на обліку в міському (селищному) осередку ВГО «УТМА», про перерахування вступного або щорічного членського внеску на банківський рахунок міського (селищного) осередку ВГО «УТМА» з відміткою установи банку.
2.7. Вступні та щорічні членські внески, що вносяться готівкою від фізичних осіб, приймаються згідно прибуткового касового ордеру, де вказується прізвище, ім’я та по батькові особи, яка сплатила внесок, її паспортні дані, та проводяться по касовій книзі.
III . Рух коштів та звітність по сплаті вступних та членських внесків
3.1. Особа, що уповноважена Правлінням легалізованого міського (селищного) осередку ВГО «УТМА» на прийом вступних та членських внесків готівкою, зобов’язана перераховувати на розрахунковий рахунок відповідного міського (селищного) осередку ВГО «УТМА» зібрані внески і надавати не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним, до Правління міського (селищного) осередку ВГО «УТМА» звіт про надходження та перерахування вступних та членських внесків.
3.2. У випадку відсутності розрахункового рахунку у легалізованого міського (селищного) осередку ВГО «УТМА», особа, що уповноважена його Правлінням на прийом вступних та членських внесків готівкою, зобов’язана перераховувати такі внески на розрахунковий рахунок ВГО «УТМА» і надавати не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним, до Правління міського (селищного) осередку ВГО «УТМА» звіт про надходження та перерахування вступних та членських внесків, та до Правління ВГО «УТМА» - копію такого звіту.
3.3. В Правліннях легалізованих міських (селищних) осередків ВГО «УТМА» ведуться картки обліку сплати вступних та членських внесків, які заповнюються на підставі звітів, уповноважених на приймання вступних і членських внесків, а у Правлінні ВГО «УТМА» - на кожного колективного члена ВГО «УТМА», та індивідуального члена ВГО «УТМА», що перебуває на обліку безпосередньо у Правлінні ВГО «УТМА», які заповнюються на підставі документів про перерахування внеску з відміткою установи банку.
VI. Порядок розподілу коштів, що отримані у якості вступних та щорічних членських внесків
4.1. Всі кошти, отримані легалізованими міськими (селищними) осередками в якості вступних та щорічних членських внесків, акумулюються на розрахункових рахунках зазначених осередків та розподіляються наступним чином:
- 70 відсотків коштів залишаються в розпорядженні  легалізованого міського (селищного) осередку ВГО «УТМА» і використовуються згідно кошторису, затвердженого Правлінням легалізованого міського (селищного) осередку «УТМА»;
- 30 відсотків коштів перераховуються на розрахунковий рахунок ВГО «УТМА» і використовуються згідно кошторису, затвердженого Правлінням ВГО «УТМА».
4.2. Кошти, які надійшли від легалізованих міських (селищних) осередків як відрахування від вступних та щорічних членських внесків, а також сплачені як вступні та щорічні членські внески колективними членами ВГО «УТМА» та індивідуальними членами з міст та селищ, де відсутні легалізовані міські (селищні) осередки ВГО «УТМА», або такі осередки не мають розрахункових рахунків в банківських установах, акумулюються на розрахунковому рахунку ВГО «УТМА» і використовуються згідно кошторису, затвердженого Правлінням ВГО «УТМА».
V. Контроль за сплатою вступних та щорічних членських внесків, розподілом та рухом відповідних коштів
5.1. Стан сплати вступних та щорічних членських внесків має регулярно, не рідше одного разу в рік, розглядатися на засіданнях Правлінь легалізованих міських (селищних) осередків ВГО «УТМА» та Правління ВГО «УТМА».
5.2. Контрольно-ревізійні комісії міських (селищних) осередків ВГО «УТМА» не рідше одного разу протягом року зобов’язані перевіряти стан сплати вступних та щорічних членських внесків та своєчасність і правомірність їх перерахування, розподілу, використання, подання звітності тощо.
5.3. Акти перевірки контрольно-ревізійних комісій міських (селищних) осередків ВГО «УТМА» розглядаються Правліннями відповідних осередків і по них приймаються рішення, копії яких надсилаються до Центральної ревізійної комісії ВГО «УТМА».
5.4. Правомірність використання коштів, що поступили на розрахунковий рахунок ВГО «УТМА» від вступних та щорічних членських внесків, не рідше одного разу на рік перевіряється Центральною ревізійною комісією ВГО «УТМА».

 

 теги: ВГО УТМА, Українська таксомоторна асоціація, регламент про вступні та членські внески