Заява для вступу у ВГО «УТМА» фізичної особи-підприємця, що не є перевізником на таксі

Логотип ВГО УТМА
Керівнику

__________________________ осередку
(міського, селищного)                                             
ВГО «Українська таксомоторна асоціація»

___________________________________
(п.і.б керівника міського або селищного осередку ВГО «УТМА»)
ЗАЯВА
Я,
П.І.Б. фізичної особи-підприємця

 

Дата народження

 

Ідентифікаційний номер ДРФО

 

Місце проживання (реєстрації)

 

Поштова адреса для листування

 

Вид або види підприємницької діяльності

 

Контактні телефони

 

e-mail, інтернет-сайт (за наявності)

 

прошу прийняти мене в члени Всеукраїнської громадської організації «Українська таксомоторна асоціація», зі Статутом якої я ознайомлений та зобов’язуюсь його виконувати.

 

_____________________ ______________________
(дата) (підпис)

 

ВГО УТМА, Українська таксомоторна асоціація, бланк, заява, форма документу, заява на вступ у ВГО УТМА підприємця не перевізника